Odstúpenie od zmluvy


Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa  platných predpisov (zákon o zásielkovom predaji). Do 7 dní  písomne oznámi prevádzkovateľovi odstúpenie od zmluvy. Tovar musí byť čistý, funkčný, nepoškodený, v pôvodnom obale. Vrátenie tovaru nie je možné v prípade, že bol tovar zhotovený na objednávku kupujúceho. Predávajúci vrátený tovar skontroluje, zistí skutkový stav vráteného tovaru a písomne oznámi kupujúcemu stanovisko. V prípade, že bude tovar poškodený alebo nefunkčný, bude vrátený kupujúcemu na jeho náklady spojené s nákladmi na obhliadku. Zaslanie vráteného tovaru je na vlastné náklady kupujúceho, nie na dobierku.