Ochrana osobných údajov


Informácie o kupujúcom ako aj registrovanom používateľovi sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci pri uzatvorení zmluvy a registrovaný používateľ pri registrácii súhlasí spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ  je povinný osobné údaje chrániť  a neposkytovať ich tretím osobám, s výnimkou uvedených v zákone. Údaje budú použité pri komunikácii s používateľom a pri všetkých úkonoch . V prípade kupujúceho budú údaje poskytnuté prepravnej spoločnosti za účelom splnenia objednávky. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná. Kupujúci súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho emailovú adresu informácie o aktuálnych ponukách, akciách, súťažiach či iné dôležité informácie. Súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať odoslaním žiadosti na emailovú adresu uvedenú v kontakte prevádzkovateľa.