Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v elektronickom obchode s ohľadom na dostupnosť. Pomocou tlačidla „do košíka“ pridá vybraný produkt v požadovanom množstve do košíka. Po skončení výberu produktov prejde zákazník na „nákupný košík“ skontroluje jeho stav (produkt, vlastnosti produktu ako napríklad farba, veľkosť a objednané množstvo a stanovenú cenu) a zvolí „potvrdiť nákup“. Na nasledovnej stránke vyplní všetky potrebné informácie k úspešnému dokončeniu objednávky (kontaktné údaje, firemné údaje), zvolí možnosť doručenia, súhlasí s obchodnými podmienkami  a pokračuje na možnosti platby. Tu po zvolení typu platby potvrdí a  dokončí objednávku. Pri voľbe on-line platby je automatický presmerovaný do platobnej brány k realizácii platby. Po úspešnej realizácii platby je objednávka automaticky označená ako uhradená. V prípade že sa nepodarí overiť stav platby, je táto skutočnosť označená na objednávke a predávajúci ju overí manuálne.  Zákazník je informovaný správou odoslanou na zadanú emailovú adresu o úspešnej objednávke, zvolenom spôsobe platby poprípade aj úspešnom prevedení platby. Objednávky sú záväzné. Pri odoslaní  objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).