Cena


Ceny jednotlivých produktov sú koncové vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je platná daná ponuka vrátane ceny. Konečná cena „cena celkom“ uvádzaná v objednávkovom formulári ako aj pri voľbe platby je koncová cena vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné)  ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné jednostranne meniť.