Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu a používateľov tohto portálu. Kontakt na prevádzkovateľa portálu: info@decogarden.sk telefón: 0949 46 22 00 Zodpovedná osoba: Zuzana Čapčíková Cevárová. Právne vzťahy, ktoré VOP neupravuje a spory s tým vzniknuté, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi v platnom znení. zákon č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode zákonom č. 513/1991 Z. z.