album: Záhrada Štiavnica - Na kúte

fotky(19)

Zemné a výkopové práce Ružomberok
Pokládka obrubníkov, základy na plot
Realizácia oplotenia Ružomberok
Realizácia záhrady Ružomberok
5_a.jpg
Realizácia záhradného domčeka Ružomberok
Zemné a výkopové práce Ružomberok
Pokládka kobercového trávnika Ružomberok
Pokládka zámkovej dlažby Ružomberok
Realizácia záhradného domčeka Ružomberok
Realizácia záhradného domčeka Ružomberok 1
Zemné a výkopové práce Ružomberok 1
Realizácia záhrady Ružomberok 2
Realizácia záhrady Ružomberok 1
Pokládka zámkovej dlažby Ružomberok 2
Realizácia plotu Ružomberok 1
Realizácia plotu Ružomberok
Výkop na základ plotu
Pokládka zámkovej dlažby Ružomberok