album: Trávniky - rôzne

fotky(22)

Príprava na výsev
Prvé kosenie
Príprava na výsev
Prvé kosenie
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
Príprava pôdy na pokládku
Pokládka trávnikového koberca
Valcovanie
19.jpg
20.jpg
Pokládka trávnikového koberca
22.jpg
23.jpg
Bágrovanie pozemku
Vysiaty trávnik